ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TẠO THƯ PHÒNG
Để trở thành Thành viên của Sách Hay và tạo Thư Phòng cho Đơn vị xuất bản trên Mạng Sách Hay, Quý vị vui lòng điền đầy đủ thông tin như bên dưới. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thì Đơn vị xuất bản sẽ trở thành Thành viên của Sách Hay và có một Thư Phòng của riêng Đơn vị xuất bản trên Mạng Sách Hay. Và khi đã có Thư Phòng riêng của Đơn vị xuất bản trên Mạng Sách Hay, Quý vị có thể giới thiệu những cuốn sách hay của Đơn vị xuất bản với mọi người.

THÔNG TIN ĐƠN VỊ XUẤT BẢN
THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP

“Đôi nét về Đơn Vị Xuất Bản” là một sự bảo chứng quan trọng cho những cuốn sách mà ĐVXB giới thiệu cùng mọi người. Do đó, Sách Hay khuyến khích ĐVXB tự giới thiệu về mình một cách nghiêm túc và chân thực.


CAPTCHAXem tiếp
Gửi email cho bạn bè