Hồi Ký Lý Quang Diệu (2 Tập)

Duy Uyên giới thiệu Lý Quang Diệu đã viết bộ hồi ký dài hai tập: Tập 1 – “Câu chuyện Singapore” – trình bày quan điểm của ông về lịch sử Singapore cho đến khi tách rời khỏi Malaysia năm 1965...
Xem tiếp

Sách do Biên tập viên tuyển chọn

Bắt trẻ đồng xanh
Hong Ha giới thiệu Tiếc nuối cho một con người. Có lẽ không thể tiếc nuối vì những...
Tinh thần Samurai trong thế giới phẳng
Hòa Bình giới thiệu Nếu bạn từng có lúc thấy như mình đang đứng trước ngã ba và phải...
Xem tiếp

Cảo thơm

Tâm lượng rộng lớn
“Khi đã nếm trải hương vị của bầu trời, bạn sẽ vĩnh viễn ...
Vĩnh biệt nhà thơ Thanh Tùng, tác giả Thời hoa đỏ
Nhà thơ Thanh Tùng, tác giả Thời hoa đỏ, vừa qua đời tối ...
Xem tiếp