Đôi nét về Trường PACE - Đơn vị khởi xướng Dự án Sách Hay

Trường Doanh Nhân PACE (gọi tắt là “Trường PACE”) là một “học viện lãnh đạo” hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, một “trung tâm đào tạo quản lý”, và là một “ngôi trường dành cho sếp”.

Sứ mệnh của Trường PACE là: “Góp phần định hình một nền kinh thương mới tại Việt Nam thông qua việc phát triển năng lực lãnh đạo, năng lực chuyên môn và nền tảng văn hóa (nâng cao doanh trí) cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng nhằm đạt được thành công ở cả phạm vi địa phương lẫn trong môi trường quốc tế”.

Sứ mệnh này được đúc kết thành một thông điệp chủ đạo là: “Tinh thần mới, con người mới cho nền kinh thương mới”

Để biết thêm chi tiết về đơn vị khởi xướng Dự án Sách Hay và Giải Thưởng Sách Hay, vui lòng truy cập website: www.PACE.edu.vn