Các Bài Giới Thiệu Khác

Lửa
Lửa

Và tôi cũng biết chắc, dù Jean Tardieu ở Huế, ở Bắc Kinh, hay Tokyo, Băng cốc, ông cũng sẽ viết về chúng như thể ông là một phần của nơi đó, ông yêu quý và tôn trọng chúng không kém gì đối với đất mẹ của mình.... >>Xem tiếp