Các Bài Giới Thiệu Khác

Hà Tùng Sơn
Hà Tùng Sơn

Dưới ngòi bút chuyên nghiệp của nữ tác giả Antonia Felix, người đã có 14 cuốn sách bán rất chạy về người thật việc thật, Rice đã hiện lên khá đầy đủ với một bức chân dung vừa rực sáng về trí tuệ, vừa nghệ sĩ về tâm hồn. Là... >>Xem tiếp