Ngày đăng : 01/09/2008

Người Giới Thiệu: Ngô Minh Hải

Bách khoa thư các khoa học triết học I: Khoa học logic

Bách khoa thư các khoa học triết học I: Khoa học logic

Tác giả G.W.F.Hegel
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Triết học
Dịch giả Bùi Văn Nam Sơn
Năm xuất bản 2008
Đơn vị xuất bản Tri thức
Giá sách 240.000 VND
Số trang 1066

BÁCH KHOA THƯ I (thường được gọi là Tiểu Logíc học) tóm lược tinh túy của bộ [Đại] Khoa học Logíc, và là định bản về phép biện chứng nổi tiếng của Hegel.

 

... "Số phận" của con người phụ thuộc không ít vào những phạm trù và cấp độ phạm trù mà con người tư duy (...), bởi phạm trù vươn xa đến đâu, Tự do của con người cũng vươn xa đến đấy. Và đó chính là giá trị bất hủ của triết học duy tâm Đức từ Kant đến Hegel, hiểu như nền triết học về phạm trù và phê phán phạm trù, cũng tức là nền triết học về sự Tự do".

 

(Bùi Văn Nam Sơn, mấy lời giới thiệu)

(Đây là trích dẫn bìa cuối của tác phẩm)

LƯU Ý KHI ĐỌC

Hãy đọc từ từ và đọc kĩ hướng dẫn của dịch giả Bùi Văn Nam Sơn.

THÔNG TIN KHÁC

Nội Dung:


BÁCH KHOA THƯ CÁC KHOA HỌC TRIẾT HỌC (1830)
PHẦN THỨ NHẤT: KHOA HỌC LÔGÍC


Khái niệm sơ bộ

A. Lập trường thứ nhất của tư tưởng đối với tính khách quan.

Siêu hình học

B. Lập trường thứ hai của tư tưởng đối với tính khách quan

I. Thuyết duy nghiệm

II. Triết học phê phán

C. Lập trường thứ ba của tư tưởng đối với tính khách quan

Cái Biết trực tiếp

Quan niệm chính xác hơn về Lôgíc học và sự phân chia nội dung của nó

I. Học thuyết về tồn tại

A. Chất

Tồn tại

Tồn tại - hiện có

Tồn tại – cho mình

B. Lượng

Lượng thuần tuý

Đại lượng

Độ

Hạn độ

II. Học thuyết về bản chất

A. Bản chất như là cơ sở của sự hiện hữu

Các quy định thuần tuý của sự phản tư

- Sự đồng nhất

- Sự khác biệt

- Co sở

Sự hiện hữu

Sự vật

B. Hiện tượng

Thế giới hiện tượng

Nội dung và hình thức

Sự quan hệ

C. Hiện thực

Quan hệ về tính bản thể

Quan hệ về tính nhân quả

Tác động qua lại (hay sự tương tác)

III. Học thuyết về khái niệm

A. Khái niệm chủ quan

Khái niệm xét như là khái niệm

Phán đoán

- Phán đoán về chất

- Phán đoán của sự phản tư

- Phán đoán của sự tất yếu

- Phán đoán của khái niệm

Suy luận

- Suy luận về chất

- Suy luận của sự phản tư

- Suy luận của sự tất yếu

B. Khách thể

Cơ giới luận

Hoá học luận

Mục đích luận

C. Ý niệm

Sự sống

Nhận thức

Nhận thức

Ý muốn

Ý niệm tuyệt đối.NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Triết học là nỗ lực làm việc cho sự giải phóng tư duy và cả hành động thực tiễn của con người. Cả hai gắn liền chặt chẽ với nhau: không thể có một thực tiễn tự do nếu không có tư duy tự do cũng như không có một tư duy tự do nào lại không mang lại hiệu quả thực tiễn. 

Xem tiếp

... "Số phận" của con người phụ thuộc không ít vào những phạm trù và cấp độ phạm trù mà con người tư duy (...), bởi phạm trù vươn xa đến đâu, Tự do của con người cũng vươn xa đến đấy.

Xem tiếp

Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰCXem tiếp

Gửi email cho bạn bè