Ngày đăng : 24/04/2009

Người Giới Thiệu: Phạm Lê Hoàng Minh

Tuyển tập Tâm lý học

Tuyển tập Tâm lý học

Tác giả Phạm Minh Hạc
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Khoa học - Giáo dục
Năm xuất bản 2005
Đơn vị xuất bản Chính trị quốc gia
Giá sách 80.000 VND
Số trang 771

Trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, nền tâm lý học Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, những kết quả nghiên cứu của các nhà tâm lý học được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục, an ninh, quốc phòng, ý tế, thể dục thể thao... Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước ta đang bước vào thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, là động lực và nền tảng của sự phát triển xã hội, thì vai trò của tâm lý học càng trở nên quan trọng.

 

Tâm lý học nói chung và việc nghiên cứu nhân cách con người nói riêng đứng trước những thách thức to lớn trong việc định hướng đúng đắn và đưa ra các chuẩn mực, giá trị xã hội chung cho mọi người, nhất là các thế hệ trẻ.

 

Một trong những người đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng và có những đóng góp quan trọng trong nền tâm lý học Việt Nam là giáo sư viện sĩ, Tiến sĩ khoa học Phạm Minh Hạc. Qua hơn 40 năm hoạt động nghiên cứu khoa học, ông đã có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị về tâm lý học giáo dục, nghiên cứu con người được đánh giá cao.

 

Để giúp bạn đọc có điều kiện nghiên cứu một cách có hệ thống một số tác phẩm và công trình nghiên cứu quan trọng của GS.VS.Phạm Minh Hạc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản Tuyển tập Tâm lý học của ông.

 

Nội dung sách đi sâu phân tích những chặng đường ban đầu hình thành nền tâm lý học Việt Nam, nhưng kết quả nghiên cứu về mặt lý luận và thực tiễn về tâm lý học Việt Nam, bao quát toàn bộ những giai đoạn chính trong cuộc đời hoạt động khoa học của tác giả, từ những năm 1960 đến những năm đầu thế kỷ XXI.

 

Hy vọng tập sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin và tư liệu quý, đồng thời gợi mở những suy nghĩ về nghiên cứu con người và nhân cách con người Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

 

NXB Chính trị Quốc gia

THÔNG TIN KHÁC

Vì lý do rất nhiều học giả ở các nước tư bản cũng có quan điểm tương đồng với lý luận của trường phái Tâm lý học Hoạt động nên khái niệm "Tâm lý học Mácxit"  trước đây hiện nay không còn sử dụng nữa mà thay bằng khái niệm "Tâm lý học Hoạt động".

 

Về bản chất 2 khái niệm này là như nhau:

 

- Dùng Triết học Mác-Lênin làm phương pháp luận khoa học.

- Coi Hoạt động và tính tích cực hoạt động của mỗi cá nhân (trong xã hội) là đối tượng nghiên cứu của tâm lý học.

 

Tâm lý học hiện đại công nhận thành tựu của tất các trường phái Tâm lý học trong lịch sử. Nghiên cứu Tâm lý học phải có cái nhìn khách quan, biện chứng, phân tích đầy đủ cả mặt tích cực và những điểm hạn chế của các trường phái, các công trình trong lịch sử trên tinh thần tiếp thu một cách có phê phán.

 

Tuyển tập này cho bạn đọc một cái nhìn khá tổng quát với những phân tích, nhận định rất sâu sắc về các trường phái lớn trong tâm lý học hiện đại và nhất là khẳng đinh sự tồn tại và phát triển của Tâm lý học ở Việt Nam.

 

Tuy nhiên tuyển tập không thấy đề cập đến trường phái Phân tâm học do Sigmun Freud khởi xướng. Có lẽ do tác giả không nghiên cứu vấn đề này.

 

Đây là một tuyển tập rất bổ ích và mang rất nhiều tính học thuật, để lĩnh hội trọn vẹn tác phẩm, sẽ dễ dàng hơn nếu độc giả có những kiến thức nhất định về Tâm lý học.

 

Giáo sư - Viện sĩ Phạm Minh Hạc sinh ngày 26-10-1935 tại thôn Đông Phù, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

 

Quá trình đào tạo:

 

- Học đại học văn khoa Hà Nội (1954-1955)

- Tốt nghiệp đại học Tâm lý học (1962), Tiến sĩ Tâm lý học (1971), Tiến sĩ khoa học Tâm lý học (1977) tại trường đại học tổng hợp Lômônôxốp, Mátxcơva

- Được phong Giáo sư (1984), phong Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học chính trị Nga (1999)NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Hy vọng tập sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin và tư liệu quý, đồng thời gợi mở những suy nghĩ về nghiên cứu con người và nhân cách con người Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

Xem tiếp

Xem thêm

NHỮNG BÌNH LUẬN CỦA THÀNH VIÊN

Trong phần lời NXB có đoạn:

"Để giúp bạn đọc có điều kiện nghiên cứu một cách có hệ thống một số tác phẩm và công trình nghiên cứu quan trọng của GS.VS.Phạm Minh Hạc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản Tuyển tập Tâm lý học của ông".

Do sự cố về lỗi biên tập nên thiếu đoạn này. Cảm ơn bạn đã chia sẻ!


Tuyển tập tâm lý học mà lại không có Sigmund Freud thì lạ quá. Hay đây chỉ là tuyển tập các bài của ông Hạc?

Người giới thiệu nên viết rõ hơn: đây là sách tập hợp các bài đã viết của tác giả từ trước tới nay, hay là một bài tổng luận về toàn bộ Tâm lý học hiện đại???


Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰCXem tiếp

Gửi email cho bạn bè