Thành Viên: NGÔ VĂN LONG
Nghề nghiệp: Bác sĩ
Nơi cư trú: Việt Nam
Số sách giới thiệu: 20
Đôi dòng về tôi

Đọc là một đam mê. Đọc đủ thứ, văn học, nghệ thuật, triết học, chính trị.
Mọi loại hình nghệ thuật đều thích: văn chương, hội họa, nhạc, phim...
Nhưng trên hết vẫn là văn học, triết học.

Thành Viên

Ngô Văn Long
Ngô Văn Long

Thamgia: 10/03/2008

số bài viết: 20


FOLLOWER

xem tiếp