Đơn Vị Xuất Bản: NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NHÂN DÂN
Địa chỉ: 167 Mai Hắc Đế, Hà Nội
Số sách giới thiệu: 82
Đôi dòng về Đơn vị xuất bản

Nhiệm vụ của Nhà xuất bản Công An Nhân Dân

 

Xuất bản và phát hành rộng rãi các loại sách về đề tài an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội (kể cả thể loại sách văn học) theo đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn cán bộ, chiến sỹ công an và nhân dân tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội; xuất bản các loại sách phục vụ cho công tác công an, sách hướng dẫn nghiệp vụ, sách hướng dẫn thi hành pháp luật, sách tổng kết nghiên cứu, sách lịch sử truyền thống, giáo trình, sách văn học nghệ thuật, văn hóa phẩm và các loại sách tham khảo khác…

 

Tổ chức bộ máy:

 

-         Giám đốc kiêm Tổng biên tập.

              Đại tá, Thạc sĩ Đỗ Tá Hảo   

 

-         02 Phó Giám đốc kiêm Phó Tổng biên tập.

                Đại tá, Nhà văn Phùng Thiên Tân

                Đại tá, Nhà văn Nguyễn Thụ (bút danh Hoàng Huệ Thụ)

 

Gồm  4 phòng, ban và 1 chi nhánh:

 

-         Phòng Tổng hợp.

-         Ban Biên tập sách chính trị - nghiệp vụ.

-         Ban Biên tập sách văn nghệ.

-         Phòng Kế hoạch sản xuất, in và phát hành.

-         Chi nhánh Nhà xuất bản Công an nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

     

 

     Chi nhánh: 283 Điện Biên Phủ, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

                   Tel: (84) (8) 39308045

                   Fax: (84) (8) 39308099

 

 

Các tủ sách chủ yếu:

 

       Sách chính trị - xã hội

       Các sách mang tính nghị luận phổ thông về các vấn đề an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...

       Sách tư liệu

       Các sách phản ánh những vụ việc, sự kiện, nhân vật có quan hệ đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...

       Sách tuyên truyền phổ cập

       Gồm các chuyên mục: cảnh giác, gương người tốt việc tốt, các đơn vị tiên tiến, anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân, pháp luật phổ thông, sách an ninh trật tự, phóng sự xã hội.

        Sách tham khảo nghiệp vụ

        Sách giới thiệu về tổ chức, âm mưu hoạt động của các cơ quan tình báo, phản gián nước ngoài, các vụ tình báo, gián điệp, các vụ hình sự lớn của các nước và tổ chức cảnh sát quốc tế, các vấn đề xã hội học, tội phạm học, các sách chuyên đề nghiệp vụ, sách tra cứu...

         Sách văn học

         Gồm các thể loại sách văn học nghệ thuật như ký, tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch bản sân khấu, kịch bản điện ảnh, thơ...; sách sáng tác trong nước và sách dịch nước ngoài.

Thành Viên

Nhà xuất bản Công an nhân dân
Nhà xuất bản Công an nhân dân

Thamgia: 09/09/2008

số bài viết: 82


FOLLOWER

xem tiếp