HỘI ĐỒNG XÉT GIẢI SÁCH HAY 2020

STT

Hạng mục trao giải

 Hội Đồng Xét Giải 2020

1

NGHIÊN CỨU

Giáo sư

Chu Hảo

Nhà nghiên cứu Triết học

Bùi Văn Nam Sơn

Phó Giáo sư

Trần Hữu Quang

Phó Giáo sư

Nguyễn Đức Lộc

Nhà nghiên cứu, Dịch giả

Đinh Hồng Phúc

 

 

 

 

2

GIÁO DỤC

Nhà hoạt động giáo dục

Giản Tư Trung

Phó Giáo Sư

Bùi Mạnh Hùng

Tiến sĩ

Bùi Trân Phượng

Tiến sĩ

Nguyễn Khánh Trung

Dịch giả

Phạm Anh Tuấn

 

 

 

 

3

KINH TẾ

Tiến sĩ

Lê Đăng Doanh

Chuyên gia kinh tế

Phạm Chi Lan

Tiến sĩ

Võ Trí Thành

Tiến sĩ

Nguyễn Đức Thành

Nhà nghiên cứu, Dịch giả

Nguyễn Đôn Phước

 

 

 

 

4

QUẢN TRỊ

Giáo sư

Huỳnh Ngọc Phiên

Tiến sĩ

Đinh Toàn Trung

Chuyên gia

Trẫn Sĩ Chương

Chuyên gia

Nguyễn Cảnh Bình

Tiến sĩ

Nguyễn Chí Vinh

 

 

 

 

5

THIẾU NHI

Nhà văn

Lê Phương Liên

Tiến sĩ

Quách Thu Nguyệt

Nhà thơ

Trần Đăng Khoa

Nhà thơ

Nguyễn Thái Dương

Nhà thơ

Ly Hoàng Ly

 

 

 

 

6

VĂN HỌC

Nhà văn, Nhà nghiên cứu văn hóa

Nguyên Ngọc

Phó Giáo Sư

Ngô Văn Giá

Nhà phê bình văn học

Phạm Xuân Nguyên

Tiến sĩ, Dịch giả

Phan Hồng Giang

Nhà nghiên cứu

Phan Nhật Chiêu

 

 

 

 

7

PHÁT HIỆN MỚI

Nhà văn, Nhà nghiên cứu văn hóa

Nguyên Ngọc

Nhà nghiên cứu Triết học

Bùi Văn Nam Sơn

Giáo sư

Chu Hảo

Tiến sĩ

Quách Thu Nguyệt

Nhà hoạt động giáo dục

Giản Tư Trung