ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TẠO THƯ PHÒNG
Để trở thành Thành viên của Sách Hay và tạo Thư Phòng cho riêng mình trên Mạng Sách Hay, bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin như bên dưới. Lưu ý: Vì diễn đàn sách hay là diễn đàn của "những con người thực trên thế giới ảo". Do vậy, Thành viên của Sách Hay phải là cá nhân hữu danh (trừ trường hợp thành viên Sách Hay là Đơn vị xuất bản). Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thì bạn sẽ trở thành Thành viên của Sách Hay và có một Thư Phòng của riêng mình trên Mạng Sách Hay. Và khi đã có Thư Phòng riêng của mình trên Mạng Sách Hay, bạn có thể giới thiệu những cuốn sách hay mà mình biết và chia sẻ sách hay với mọi người.

(Các đơn vị xuất bản xin vui lòng cung cấp thông tin theo mẫu đặc biệt dành cho các đơn vị xuất bản tại đây)
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP

CAPTCHAXem tiếp
Gửi email cho bạn bè