Tài trợ giải sách hay

Mọi sự đóng góp và hỗ trợ, dù là lớn hay nhỏ, với chúng tôi đều là hết sức đáng trân quý và là vô cùng cần thiết để góp phần phát triển Dự án Khuyến Đọc Sách Hay và Giải Sách Hay. Chúng tôi rất mong được tiếp nhận sự chung tay góp sức của Quý vị.

Để tham gia tài trợ cho Dự án Khuyến Đọc Sách Hay và Giải Sách Hay, xin vui lòng liên hệ:

Ban Thư Ký - Giải Sách Hay

Số 214/B7 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM 
Điện thoại: 84 (28) 3930 0188
Email: GiaiSachHay@IRED.edu.vn