Đơn vị đồng hành
   
"OneBook" - chính là một nhịp cầu để những "vùng khó" không còn là những "ốc đảo cô đơn" khắc khoải nhìn đô thị hiện đại đang từng ngày phát triển nữa. Sách, luôn mang lại những nấc thang mới cho... >>Xem tiếp
Trại giam Bình Điền, Cục V26: Mỗi cuốn sách một tấm lòng

3 nghìn phạm nhân của Trại giam Bình Điền - Cục V26 (Hương Trà) dường như vui hẳn lên trong ngày đón nhận thư viện sách của dự án OneBook.

>>Xem tiếp
Tặng thư viện cho trại giam Bình Điền

Trại giam Bình Điền hiện có gần 3.000 phạm nhân, là trại thứ tư trên cả nước được OneBook tặng sách, sau ba trại Z-30D (Bình Thuận), Phước Hòa (Tiền Giang) và Xuân... >>Xem tiếp

Tặng 3.000 cuốn sách cho Trại giam Xuân Nguyên, Hải Phòng

Một cuốn sách về lẽ sống với dăm dòng chia sẻ của người đề tặng, chính là những "hạt giống tâm hồn" sẽ gieo vào lòng các phạm nhân để giúp họ có thể làm lại cuộc đời khi trở về với cộng đồng xã hội... >>Xem tiếp